Pomiar lepkości cieczy – rodzaje urządzeń

3 czerwca 2019

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga nadzwyczajnej dokładności i zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z instrumentów wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak one działają?

Lepkościomierze – dokładny pomiar w różnych sektorach przemysłu

Wiskozymetr, szerzej znany jako lepkościomierz, to narzędzie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego rodzaju stosowana jest w licznych sektorach przemysłu – między innymi w branży spożywczej i motoryzacyjnej, przy produkcji opakowań, papieru, jak również w zakładach chemicznych. Badaniom poddawane są płyny – lakiery, klej, żywice i asfalt. W zakładach chemicznych zwykle używany jest również lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości kinetycznej, dynamicznej oraz skompensowanej temperaturowo TCV. Dzięki użyciu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest gruntowne sprawdzenie jakości produktu, jak również optymalizacja czasu trwania i kosztów produkcji oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Lepkościomierz – typy aparatów

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze składają się z czujnika, który mierzy temperaturę i lepkość oraz przetwornika, do którego przekazywane są pomiary. Dane są następnie przesyłane do systemu sterowania. Rozróżnia się 2 bazowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoPro oraz ViscoScope. Aparatura różni się od siebie konstrukcją, sposobem działania oraz przeznaczeniem. Urządzenia ViscoScope posiadają cylinder pomiarowy, który wprowadzany jest w ruch drgający. ViscoScope zdaje egzamin przy badaniu cieczy zanieczyszczonych. Z kolei Lepkościomierz ViscoPro posiada tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i służy do diagnozowania czystych cieczy.