Specjalistyczne szkolenia ABI

19 lutego 2019

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo przygotowano specjalistyczne szkolenia ABI?

Szkolenia ABI – czy powołanie ABI jest konieczne?

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy możliwości użycia poufnych danych jest znacznie więcej. To dlatego powołano instytucję ABI, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Przyszły administrator bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Do tego kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy wyznaczenie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – imienne zaświadczenie i dostęp do materiałów szkoleniowych

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje stosowanie przepisów związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi również specjalną ewidencję danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu. Podczas kursu słuchacze poznają najważniejsze pojęcia, takie jak zbiór danych osobowych, administrator danych osobowych (ADO), administrator systemów informatycznych (ASI), mają szansę poznać aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać dokumentację, jak również dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik kursu dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte uprawnienia, jak również dostęp do materiałów szkoleniowych i szablonów dokumentacji.