Psychologia, informatyka, zarządzanie – popularne kierunki studiów

20 października 2020

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to decyzja, przed którą każdego roku staje dziesiątki tysięcy maturzystów. Niejednokrotnie wybór ten determinuje rozwój przyszłej kariery. We wrześniu zaczęły się kolejne tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy więc, jakie kierunki studiów przyciągają najwięcej kandydatów.

Najczęściej wybierane kierunki studiów

W pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych kierunków studiów niezmiennie na podium pojawia się informatyka. Zainteresowani naukami ścisłymi coraz częściej decydują się również na studia o podobnym charakterze, które mają olbrzymi potencjał rozwoju. Są to rzecz jasna robotyka oraz automatyka, które nie są może kierunkami innowacyjnymi, jakkolwiek dopiero wraz z postępem technologicznym przestały być uważane, za studia dla pasjonatów. W przypadku studiów pierwszego stopnia, maturzyści starają się z reguły o indeks na kierunkach psychologia oraz zarządzanie. Kolejno w zestawieniach uplasowały się prawo i administracja, kierunki ekonomiczne (przykładowo finanse i rachunkowość), rozmaite filologie (szczególnie angielska) bądź budownictwo.

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce znajdziemy na kierunkach z dziedziny matematyki, jak również orientalistyki (sinologia i japonistyka). Ciężko dostać się też na studia związane z marketingiem, branżą filmową czy wzornictwem. Należy zaznaczyć, iż spora liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Wielu maturzystów ubiega się wszak o przyjęcie nawet na parę kierunków w tym samym czasie.

Jak podjąć trafną decyzję o kierunku studiów?

Rozmyślając o wyborze kierunku należy rozważyć swoje zainteresowania, ale też ewentualne zapotrzebowanie na rynku pracy. Warto aczkolwiek pamiętać, iż dany kierunek nie musi określać przyszłej kariery. Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą swobodnie poszerzać zdobyte kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one prowadzone na większości uczelni wyższych i z reguły nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, żeby w nich uczestniczyć. Wystarczy posiadać tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.

Studencie, pamiętaj! Okres studiów to czas, kiedy można również dodatkowo rozwijać swoje kwalifikacje np. poprzez pomoc w organizacjach uczelnianych czy wolontariatach. Należy wykorzystać te lata jak najlepiej.