Terapia przez działania artystyczne – choreoterapia

19 stycznia 2019

Dzisiejsza psychologia chętnie korzysta z pozytywnego wpływu, jaki ma sztuka na ludzką psychikę. Dzieje się tak bez względu na fakt, czy idzie o twórcę dzieła, czy jego odbiorcę. Rodzaje terapii korzystające z działań artystycznych nazywa się arteterapią. Do tej grupy zalicza się m.in. muzykoterapię, filmoterapię, biblioterapię (opierającą się na czytaniu), teatroterapię oraz choreoterapię. Ostatnia z nich, jak nietrudno się domyślić, jako czynnik terapeutyczny stosuje taniec. Czego warto się o niej dowiedzieć?

Na czym polega choreoterapia?

Choreoterapia jest efektywna, bo kluczowe elementy tańca pozwalają odzyskać i zachować równowagę między ciałem, a umysłem. Rytm i ruch pozwalają pacjentowi zagłębić się w swoją psychikę, zrozumieć zachodzące w niej procesy, a także zapanować nad emocjami. Aby brać udział w zajęciach choreoterapii nie jest potrzebna znajomość jakiegokolwiek stylu tanecznego. Nie są także niezbędne predyspozycje do bycia dobrym tancerzem. O wiele istotniejsze jest wyczucie własnego rytmu i sposobu ekspresji, w czym pomoże pacjentowi terapeuta.

Choreoterapia. Kiedy wybrać?

Zakres problemów i schorzeń, w zwalczeniu których pomaga choreoterapia, jest bardzo obszerny. Obejmuje zarówno schorzenia somatyczne, jak i te natury czysto psychicznej. Choreoterapia jest wykorzystywana m.in. w leczeniu lęku społecznego, ADHD, depresji, nerwic i przewlekłego PTSD. Oprócz tego może być wykorzystywana jako terapia pomocnicza u pacjentów zmagających się z nowotworami, stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona oraz zaburzeniami ruchowymi – również tymi będącymi następstwami różnego typu upośledzeń.