Kancelaria radców prawnych z Krakowa

14 lutego 2019

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, specjalizujący się przede wszystkim w prawie pracy, prawie rodzinnym, jak również w prawie cywilnym.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy podejmuje

Przeważającą część naszej pracy stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym prawem pracy, sprawami rodzinnymi oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym zakresie polega na bieżącym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, przygotowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także udziale w mediacjach i negocjacjach. Reprezentując Klientów podejmujemy wszelkie działania, których celem jest zakończenie sprawy w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość załatwienia sprawy oraz zmniejszenie wydatków związanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – doradztwo i obsługa prawna spółek

Działalność Kancelarii skupia się również na obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmującej bieżące doradztwo i recenzowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma głównie charakter kompleksowy. Służymy doradztwem naszym klientom na każdym polu ich działalności, co w praktyce obejmuje takie obszary jak prawo handlowe, pracy, administracyjne czy podatkowe. Chcemy, by nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojej spółki, dlatego skupiamy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, dzięki czemu niwelujemy wszystkie negatywne skutki prawne.