Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

16 grudnia 2019

Zobacz, gdzie zamówić kontenery

Część śmieci nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które powstają podczas wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Należy je odwozić do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności związane z składowaniem oraz transportem śmieci. By ich uniknąć, należy wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do składowania oraz transportu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są też kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak granulaty, wióry metalowe czy trociny. Ich załadunek ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla jakich firm?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Wśród nich można znaleźć m.in. firmy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Odnajmują je one swoim klientom, a po zapełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich składowania lub recyklingu.

Nasz adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]