Metoda memoriałowa a metoda kasowa

17 marca 2023

Zobacz więcej szczegółów o metodzie kasowej na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Osoby z własną działalnością gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru bądź usług. Niestety w takim wypadku fiskus nie interesuje się czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie wcześniej niż po wpływie płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – strategia na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Właściciele firm nieraz znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni kilkukrotnie dopominać się od kontrahenta zapłaty za dostarczone produkty lub wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się nagminnie, nawet znakomicie prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków w odpowiednim terminie i w konsekwencji dostać od fiskusa bolesną grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, czyli podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył łącznie z podatkiem 2 mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta umówionej opłaty. Ze względu na określony przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość krajowych właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa także w drugą stronę. Tym samym jeśli sami mają problemy z dochowaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową składa się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Wymagane jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe nie polecają średnim biznesom metody kasowej?

Biura rachunkowe nierzadko odwodzą niewielkie firmy od rozliczania metodą kasową podatku VAT. Przeważnie przyczyną tego jest po prostu kwestia codziennego kontrolowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do dokładnego ich śledzenia, żeby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm wystawiających każdego miesiąca kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Jednak już przy kilkudziesięciu dokumentach nadzorowanie należności wpływających na rachunek firmowy może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje lepsze gospodarowanie czasem i zmniejszenie prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu, jest użycie aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]