Nie otrzymałeś zapłaty za fakturę? Skorzystaj z opcji wystawienia noty księgowej

12 października 2022

Jak wystawić notę księgową na 40 euro. Uzyskaj więcej informacji.

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo prędzej lub później z reguły spotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dekadę temu był to duży problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy według ustawy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na 70 oraz 100 euro

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednakże nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, a kiedy wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Wypada zaznaczyć, że taką notę można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu zwłoki w spłacie, co więcej bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Powinno się jednak wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie naruszy utrzymywanych nierzadko przez szmat czasu dobrych układów biznesowych. Wszak przyczyną poślizgu we wniesienia opłaty mogą być krótkotrwałe problemy z wypłacalnością lub jednorazowe przeoczenie dłużnika, a nie jego rozmyślny zabieg. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Bezpłatny generator not księgowych znajdziesz w sieci

W chwili, kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące prawo mówi o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN ustala się na podstawie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Wierzycielom polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie na stronie Flobo – polskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która posiada także innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]