Windykacja już nigdy nie będzie czasochłonna – poznaj aplikację Flobo

12 czerwca 2023

Może być dużo różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Windykacja polubowna – systematyczne przypominanie o obowiązku przelania opłaty

Wierzyciel może dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji. Chociaż określenie to większości ludzi niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w ramach którego rozpoczyna się względem dłużnika szereg czynności dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Działania te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o konieczności wniesienia opłaty. Gdy ta droga dochodzenia należności nie przyniesie efektu, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset klientami i miesiąc w miesiąc generuje podobną liczbę paragonów i faktur, ryzyko, że jakaś część opłat nie zostanie przelana w ustalonym terminie bez wątpienia wzrasta. W organizacji całego procesu księgowania faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje także modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – popraw terminowość wpłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku w wyznaczonym czasie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może dodać własne scenariusze czynności wszczynanych względem nieterminowych klientów, określając m.in. przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o nadciągającym terminie przelewu za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli upomnienia nie przyniosą efektów, dalszymi etapami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 euro, a potem przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, pod warunkiem, iż wymienione wyżej działania okażą się bezskuteczne, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas przeznaczany na kontrolowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie bywa również przyczyną istotnej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]