Doradztwo HR – dlaczego warto z niego skorzystać?

10 lipca 2020

Doradztwo personalne Kraków - poznaj bezkonkurencyjną ofertę

Niektóre działania prowadzone przez dział Human Resources mogą przekraczać możliwości danego przedsiębiorstwa. Problem staje się szczególnie poważny, gdy konkretny projekt obejmuje tematykę nieznaną wcześniej zespołowi i zakłada liczne niewiadome. Zasadniczy dla skuteczności przeprowadzenia całego procesu jest stopień zaawansowania projektu i, w konsekwencji, doświadczenie niezbędna do jego zrealizowania. Dlatego w wielu sytuacjach potrzebne okaże się wsparcie niezależnych specjalistów, którzy, w zależności od zapotrzebowania, mogą zagwarantować doradztwo w określonych fazach projektu bądź wziąć na siebie zarządzanie całością. Kiedy przedsiębiorstwa winny zdecydować się na usługi doradztwa HR?

Doradztwo personalne – zarządzanie przeprowadzeniem całego projektu albo jego etapami

Po pomoc oferowaną w ramach doradztwa HR, przedsiębiorstwa sięgają w najrozmaitszych sytuacjach. Jednym z najistotniejszych aspektów tego typu współpracy jest sprawdzenie poziomu satysfakcji pracowników. Aby jego wyniki były miarodajne, a także wartościowe przy opracowywaniu strategii, wymagane jest wykorzystanie stosownych technik gromadzenia informacji i ich właściwa analiza. Ponadto podmioty często zwracają się do konsultanta HR w celu zrealizowania różnego typu audytów – przeważnie odnośnie komunikacji wewnętrznej. Jak wcześniej wspomnieliśmy, funkcja doradcy HR w całym procesie może być różnorodna. Czasem jest on project managerem, zarządzającym całym procesem od początku do końca, w innych przypadkach zaś jest wyłącznie doradcą merytorycznym, gwarantującym wszechstronną pomoc w przypadku jakichkolwiek trudności.

Doradztwo HR – skuteczność działań zależy od umiejętności konsultanta

Skuteczność kroków podejmowanych we współpracy z doradcą HR w głównym stopniu zależy od tego, jakie umiejętności opanował wybrany przez firmę specjalista. Podczas poszukiwania doradcy HR należy przyjrzeć się w szczególności jego doświadczeniu. Warto przeanalizować to, z jakimi jednostkami dotąd współpracował i, co najważniejsze, jakie zadania tam przeprowadzał.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]