Hydroizolacja których elementów obiektów budowlanych jest konieczna

22 lutego 2020

W trakcie budowy jakiegokolwiek obiektu, bez względu na to czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie projektowania trzeba zadbać o poprawne zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przeniknąć do źle bądź w ogóle niezabezpieczonych ścian zmniejszy ich wytrzymałość i potencjał izolacji cieplnej, a także przyczynić się do rozwoju szkodliwych dla zdrowia pleśni i grzybów.

Które elementy budynku trzeba chronić hydroizolacją?

Do najważniejszych elementów, jakie należy chronić przed wilgocią należą zwłaszcza balkony, piwnice, dachy, fundamenty i tarasy zielone, a więc te części struktury, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi czy też wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z rzeczoznawcami, którzy wskażą, jakie elementy potrzebują ochrony przed wilgocią i jakiej technologii należy użyć w stosunku do poszczególnych segmentów konstrukcji. Przykładowo, na ścianie fundamentowej z betonu tworzy się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią warstwę uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W trwałych ścianach z dziurawki, pustaka wypalanego czy cegły rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Natomiast tarasy izoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, by każda warstwa posiadała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją do kanału. Tak samo hydrolizuje się też balkony.

Hydroizolacja – komu ją powierzyć?

Ważne jest, żeby planowanie hydroizolacji, zlecić profesjonalnej ekipie, mającej długoletnie doświadczenie w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Deweloperzy, inwestorzy i generalni wykonawcy skorzystają na współpracy ze zawodowcami w toku prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów zielonych, uszczelnianiem przemysłowych obiektów żelbetowych, zbiorników oraz budowli w systemie „białej wanny”, jak również montażem węży iniekcyjnych, taśm PVC, uszczelek pęczniejących czy taśm dylatacyjnych. Natomiast na zamówienie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. naprawą, inwentaryzacją i uszczelnieniem przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, uszczelnieniem podszybii windowych czy wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.