Kiedy przeprowadza się badania wysokościowe

9 września 2021

Jeśli potrzebujesz zlecić badania wysokościowe Bielsko, skieruj się na www.bielskobadania.pl.

Pracownicy wysokościowi wykonują swoje obowiązki często z narażeniem życia. Żeby wykluczyć ryzyko wystąpienia groźnych sytuacji, wprowadzono konieczność przeprowadzania szczegółowych testów sprawdzających brak przeciwwskazań do wykonywania zawodów wiążących się z pracą na wysokościach. Jak wyglądają tego typu badania? Przez ile czasu są ważne?

Badania wysokościowe – definicja pracy na wysokości

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Według tego aktu prawnego uznajemy za nią prace wykonywane na powierzchni znajdującej się przynajmniej 1 metr nad ziemią. Do pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace m.in. na masztach, pomostach, drabinach itd. Specjalne badania pozwalają wykluczyć występowanie wady wzroku lub innych schorzeń mogących narazić pracownika na ryzyko. Jak przeprowadzane są badania wysokościowe? Składają się one z trzech stadiów – badania laryngologicznego, neurologicznego oraz okulistycznego. Specjalista bada pacjenta w kierunku problemów z błędnikiem, epilepsji lub wad wzroku. Dopełnieniem jest rutynowe badanie u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jak wpływa na wynik badania cukrzyca?

Badania do pracy na wysokości są ważne przez 2-3 lata. Osoby, które skończyły 50 lat muszą przechodzić je regularnie raz na rok. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach jest niedowidzenie, wada wzroku, jak również schorzenia neurologiczne i cukrzyca. Warto wspomnieć, że używanie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że czynności wykonywane będą w ekstremalnych warunkach (pył, kurz). To jednak nie wszystkie wymogi – przedstawiciele niektórych zawodów, oprócz wymienionych wyżej badań, muszą przejść także dodatkowe testy psychologiczne. Poddawani są im m.in. operatorzy ciężkich maszyn drogowych, suwnic czy osoby obsługujące linie napowietrzne.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]