Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

17 lutego 2020

Kliknij tutaj po więcej szczegółów o tłumaczenia rosyjski Kraków

Ubiegłe lata to czas napływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest pośród nich Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa też ogromna część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są niezbędne do rozpoczęcia pracy bądź nauki w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są niezbędne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Rosji, Białorusi czy Ukrainy. Należą do nich m.in. akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dowody osobiste oraz prawa jazdy, a także certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. Z tej przyczyny, aby pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]