Na czym polegają badania operatorów maszyn

13 marca 2019

Zleć badania operatorów Bielsko Biała na www.testypsychologiczne.com.pl/badania-operatorow/

Gdy mówi się o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, zazwyczaj łączymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą je wykonać. Konieczność ich wykonania ten przepisy nakładają też na operatorów dźwigów, wózków, koparek i podobnych maszyn. Dlaczego istnieje taka konieczność i co jest badane?

Czy badania operatorów są konieczne?

Ustawa precyzyjnie wskazuje, jakie grupy zawodowe muszą wykonać badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których wysoka sprawność psychofizyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa – samego pracownika i innych osób. Co więcej, jeśli chodzi o środowiska, w których korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, relatywnie często zdarzają się wypadki, a większość z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli niedostateczną koncentracją, złym widzeniem bądź nieodpowiednią reakcją. Zdolności te spadają wraz z wiekiem, a także z powodu pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie należy, i dlatego przeprowadzanie tego rodzaju kontroli jest tak ważne.

Na czym polegają badania operatorów?

Testy, którym poddaje się operatorów i kierowców, dotyczą w znacznej mierze tego samego. Bada się przede wszystkim wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o umiejętności wzrokowo – ruchowe i widzenie zmierzchowe, a ponadto poziom koncentracji, zdolność oceny odległości oraz prędkość reakcji. Istotna jest także przerzutność uwagi. Badania robi się, odpowiadając na pytania testowe TAK lub NIE, stosowana jest także specjalna aparatura. Zazwyczaj nie trwają one dłużej niż 0,5 godziny.
Jeśli chodzi o to, jak długo wyniki są ważne, to jest to zależne głównie od wieku badanego. Standardowo są to 3-4 lata, natomiast w przypadku osób powyżej 50 lat – 1-2 lata.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]