Ochrona osób i mienia

9 października 2018

Ochrona odpis PFRON Kraków. Więcej na sed-hut.pl

Form zabezpieczania osób oraz mienia jest wiele. Zalicza się do nich skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji na ogół decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Przybywa także osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto korzystać z usług agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale także w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, kupując antywłamaniowe drzwi oraz okna. Można również wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom czy znajdującym się w nich pracownikom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć bardzo różne zadania. Mogą oni objąć chroniony budynek dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której pracują osoby niepełnosprawne, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na nadzór swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65%. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Nasz adres:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]