Prywatny detektyw – w jakich sprawach może pomóc?

7 lipca 2019

Usługi detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają przydatne też dla pracodawców – pozwalają np. zweryfikować czy zatrudniony korzystający ze zwolnienia lekarskiego rzeczywiście nie jest w stanie pracować lub czy informacje zawarte przez niego w podaniu o pracę są prawdziwe. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje winien mieć detektyw i w rozstrzygnięciu których problemów może nam pomóc.

Detektyw – praca tylko z licencją

Nie każdy może wykonywać pracę detektywa. Żeby legalnie wykonywać ten zawód, należy posiadać odpowiednią licencję, którą otrzymuje się po zaliczeniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, iż osoby przystępujące do testu muszą także spełnić uprzednio określone wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie minimum średniego wykształcenia, obywatelstwa jednego z krajów należących UE i świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji. Warunkiem jest także niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, osoby starające się o licencję detektywa muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach poprosić o pomoc detektywa?

Największa część zleceń, które realizują detektywi dotyczy różnego typu kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się m.in. kiedy podejrzewamy, że nasz małżonek nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka odpowiednio się nim opiekuje. Detektyw pomoże nam również ustalić faktyczną wysokość dochodów byłego partnera, co okaże się bardzo przydatne w przypadku spraw o ustalenie wysokości alimentów.