Prywatny detektyw – wynajem

18 maja 2019

Kim jest detektyw? Już od XIX wieku rozwijał się ten zawód, a stosowanie wybitnych i intrygujących metod dedukcji znalazło swoje odzwierciedlenie w literaturze jak na przykład bohater literacki Sherlock Holmes. Fraza “detektyw” pochodzi z łaciny i oznacza „odkrywać”, „wykrywać”, „wyjawić”.
Działalność detektywa opiera się na prowadzeniu śledztwa, podczas którego korzysta z rozumowania logicznego i rozmaitych niejawnych metod dochodzenia. Taka forma dedukcji ma na celu zidentyfikowanie prawidłowych konkluzji w oparciu o dowody, fakty i przesłanki. Prywatny detektyw prowadząc rozpoznanie zdarzenia zlecone przez klienta jest zobowiązany do posiadania licencji, gdyż jego zeznania mogą być znaczące w sprawach sądowych czy czynnościach sprawdzających policji.

Na czym polega praca detektywa?

Korzystanie z usług prywatnych detektywów staje się coraz częstsze. Obecnie biura detektywistyczne prowadzone są w sposób odpowiedzialny i profesjonalny, a każda charakterystyczna sugestia czy wiadomość od klienta ma znaczenie. Przede wszystkim wachlarz takiej działalności to gromadzenie wrażliwych, tajnych informacji często dotyczących procesów karnych i cywilnych, szukanie mienia, osób zaginionych lub ukrywających się, dokonywanie weryfikacji wiarygodności świadków i dokumentów, zdolności płatniczych i ubezpieczeniowych. Wysoki popyt na detektywów wynika z faktu, że zdarzają się sytuacje, gdy jesteśmy oszukiwani, a jako strona poszkodowana ciężko jest uzasadnić nasze racje i motywy. W celu ochrony własnych interesów wiele oszustw jest tuszowanych, a zeznania osób postronnych i świadków są przeinaczone. Jedynie dobry detektyw jest w stanie ustalić jednolitą wersję i dojść do prawdy.