Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

26 sierpnia 2022

Wejdź na tlumaczalnia.pl/ceny/, aby uzyskać informacje o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Dzięki otwarciu się naszego kraju na firmy z całego świata wzrósł popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień biura tłumaczeń realizują mnóstwo zwykłych i poświadczonych przekładów na mniej lub bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i statystycznych obywateli.

Mimo, iż online nietrudno znaleźć darmowe platformy oferujące translację, długo jeszcze nie wyręczą one doświadczonych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich oferty jest nieraz obligatoryjne, przykładowo jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się wstępnie wyliczyć cenę przekładu. Od czego więc zależny jest koszt tłumaczeń?

Czynniki kształtujące cenę przekładu

Finalną cenę tłumaczenia tekstu determinują wyszczególnione poniżej czynniki:
1. Język, na który lub z którego pragniemy przetłumaczyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (francuski, portugalski) czy germańskich (niemiecki, holenderski) będzie zazwyczaj tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej popularnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (np. rosyjskiego, bułgarskiego, ukraińskiego).
2. Kierunek translacji. Translacja z innego języka na język polski jest praktycznie o kilkadziesiąt procent tańsza aniżeli przekład na język obcy.
3. Termin ukończenia przekładu. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “ekspresowo” powinniśmy przygotować portfel na wyższe ceny.
4. Poziom trudności tłumaczenia bądź poruszane w dokumencie tematy. Translacja dysertacji medycznych, prac dyplomowych lub dokumentów handlowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla konkretnej branży, ale także należytą wiedzę, aby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie groźnych w skutkach błędów.

Czym odróżnia się przekład poświadczony od tłumaczenia prostego?

Trzeba dodać, że przekład różnego typu dokumentów jak akt ślubu albo świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym przypisuje mu niepowtarzalny numer, a także oznacza czy przekład powstał z kopii, oryginału lub odpisu. Tłumacze przysięgli na ogół określają stały cennik za translację najpopularniejszych świadectw i dokumentów, natomiast w razie nieodzowności zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu przysięgłym – 1125 znaków.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]