Znaczenie psychologicznych badań wysokościowych

26 lutego 2024

Badania wysokościowe Bielsko Biała - usługi dostosowane do Twoich potrzeb.

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma zbyt dobrego zdania. Mnóstwo z nas sądzi, że zajmuje się tylko zgłębianiem relacji swoich pacjentów z otoczeniem. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi ogromną pomoc przy ocenianiu zdolności do wykonywania określonych prac. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są m.in w stosunku do osób mających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: jak wyglądają?

Badania wysokościowe praktycznie niewiele różnią się od tych, jakim poddawani są osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawę stanowią testy temperamentalne, inteligencji, osobowościowe. Ich ważnym rozszerzeniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić na przykład zdolność do koncentracji uwagi oraz szybkość reakcji. Dzięki testom aparaturowym jesteśmy w stanie określić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce w czasie pracy. Do wykonywania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak aparat krzyżowy, stereometr i wirometr. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe psychologiczne w każdym wypadku obejmują też wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana musi być z psychologiem naprawdę szczera. Przekazywanie fałszywych informacji mija się z celem.

Badania wysokościowe – kto może je wykonywać?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Upoważnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni zarówno umiejętności, jak i wiedzę do prowadzenia tego rodzaju badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba jedynie pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeśli o konieczności ich noszenia zadecydował okulista.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]